Heeft iemand inbreuk gemaakt op jouw merk?

Los inbreuk makkelijk op met merkregistratie

Het komt nogal eens voor dat iemand inbreuk maakt op iemand anders zijn merk. Soms kan je hier tegen optreden, maar soms ook niet. Zo kan je er moeilijk tegen optreden als je het merk niet geregistreerd hebt. Je kunt er wel tegen optreden als je het merk hebt laten registreren bij een merkbureau. Een merkregistratie geeft je namelijk het uitsluitende recht op grond waarvan je een derde het gebruik of de inschrijving van een merk kunt verbieden als dit zonder je toestemming gebeur en gevaar voor verwarring bij de relevante doelgroep oplevert. Het is dus erg belangrijk om een nieuw of bestaand merk te laten registreren. Wil je weten of je merk geregistreerd kan worden en hoe een merk precies geregistreerd wordt? Bekijk dan: https://www.registreermijnmerk.nl/merkregistratie/.

Treedt op tegen merkinbreuk!

Als je besluit om je merk te registreren bij een merkbureau, dan kan je optreden tegen merkinbreuk. Zo kan je jezelf verzetten tegen het gebruik door een derde van een identiek over overeenkomend merk voor dezelfde producten en/of diensten op het moment dat bij de doelgroep verwarring kan ontstaan. Daarnaast kan je natuurlijk ook optreden tegen het gebruik door derden van een identiek merk voor identieke producten en/of diensten. Ook kan je toezien op het gebruik van een identiek of overeenkomend merk voor niet-soortgelijke producten en/of diensten op het moment dat je beschikt over een bekend merk waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan ge onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Tenslotte kan je optreden tegen het gebruik van een merk anders dan de onderscheiding van producten en/of diensten zoals domeinnamen of handelsnamen waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

merkregistratie

Heeft iemand inbreuk gemaakt op jouw merk?