Soorten rechtsgebieden

In Nederland zijn veel verschillende soorten rechtsgebieden. Binnen een advocatenkantoor zijn vaak diverse specialisten aanwezig waardoor ze iedereen van dienst kunnen zijn. Hierdoor kunnen ze in één team diverse zaken behandelen.

Arbeid

Arbeidsrecht is in het leven geroepen om allerlei zaken omtrent werk. Denk hierbij voornamelijk aan arbeidscontracten. Een arbeidsrechtsadvocaat wordt ingeschakeld wanneer er iets geregeld moet worden tussen werkgever en werknemer. In arbeidscontracten worden de afspraken tussen werkgever en werknemer vastgezet. Denk hierbij aan rechten en plichten.

Familie

Familierecht valt vaak samen met personenrecht. Hieronder vallen dus alle zaken die te maken hebben met personen. Of in dit geval met familie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voogdij of aan een erfenis waar je recht op hebt. Ook scheidingen vallen onder familierecht. Binnen familierecht vallen dus allerlei andere rechtsgebieden. Zo zijn er ook speciaal advocaten voor echtscheidingen en naamswijziging. Veel advocaten hebben hun eigen specialiteit. Een advocaat familierecht in Rotterdam vind je bij De Brouwer Advocaten.

Letsel

Het kan zo zijn dat je lichamelijk of geestelijk letselschade oploopt. Indien dit niet jouw schuld is kan je schadevergoeding vragen. Dit kan over bedrijfsongevallen gaan maar ook over verkeersongevallen. Het kan ook gaan over een medische fout. Je kan een letselschadeadvocaat inschakelen wanneer je schadevergoeding wilt eisen. Zij kijken naar de feiten en regelen deze zaak voor je.

Bestuur

Als het gaat over bestuursrecht dan zijn het zaken die met de overheid te maken hebben. Als je het bijvoorbeeld niet eens bent met keuzes die gemaakt worden in het bestuur kan je een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht inschakelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan belastingen, uitkeringen maar ook aan andere arbeidszaken.

Straffen

Uiteraard is het belangrijk om de Nederlandse burgers in het gareel te houden. Hiervoor is het strafrecht in het leven geroepen. Wanneer men zich niet houdt aan de regels binnen Nederland dan plegen zij een strafbaar pleit. Je hebt hierbinnen misdrijven en overtredingen. Misdrijven zijn erger dan overtredingen. Misdrijven zijn dus eigenlijk zware overtredingen.

rechtsgebieden advocaat familierecht rotterdam

Soorten rechtsgebieden